GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Web sitemiz, https://blog.ailet.com, https://ailet.com ve sahibi olduğumuz ve işlettiğimiz diğer siteler üzerinden sizden toplayabileceğimiz herhangi bir bilgiyle ilgili gizliliğinize saygı göstermek Ailet'in politikasıdır.


Kişisel bilgileri yalnızca size bir hizmet sunmak için gerçekten ihtiyacımız olduğunda isteriz. Bilgileriniz ve rızanızla adil ve yasal yollarla topluyoruz. Ayrıca neden topladığımızı ve nasıl kullanılacağını da size bildiririz.


Toplanan bilgileri yalnızca size talep ettiğiniz hizmeti sağlamak için gerekli olduğu sürece saklarız. Hangi verileri saklıyoruz, kayıp ve hırsızlığın yanı sıra yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanım veya değiştirmeyi önlemek için ticari olarak kabul edilebilir yollarla koruyacağız.


Kanunen gerekli olmadıkça, kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri kamuya açık olarak veya üçüncü taraflarla paylaşmayız.


Web sitemiz, tarafımızca işletilmeyen harici sitelere bağlantı verebilir. Lütfen bu sitelerin içeriği ve uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve ilgili gizlilik politikaları için sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğimizi unutmayın.


Size arzu ettiğiniz hizmetlerden bazılarını sağlayamayacağımızı anlayarak, kişisel bilgi talebimizi reddetmekte özgürsünüz.


Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, gizlilik ve kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Kullanıcı verilerini ve kişisel bilgileri nasıl kullandığımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Bu politika 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.


Ailet Hizmet Şartları


1. Şartlar


https://blog.ailet.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunu ile

korunmaktadır.2. Lisansı Kullan


Ailet'in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:


  • materyalleri değiştirmek veya kopyalamak
  • materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya açık sergileme (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
  • Ailet'in web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
  • materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak
  • veya materyalleri başka bir kişiye transfer etmek veya materyalleri başka bir sunucuda "yansıtmak"

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde otomatik olarak sona erer ve Ailet tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elektronik veya basılı formatta sahip olduğunuz indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.


3. Disclaimerorumluluk reddi


Ailet'in web sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' esasına göre sağlanmaktadır. Ailet, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu belgeyle, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.


Ayrıca, Ailet, web sitesindeki veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir sitedeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.


4. Sınırlamalar


Ailet'in web sitesinde yer alan materyallerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan (veri veya kar kaybından veya işin durmasından kaynaklanan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir durumda Ailet veya tedarikçileri sorumlu tutulamaz. Ailet veya Ailet yetkili temsilcisi, bu tür bir hasarın olasılığı sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.5. Malzemelerin doğruluğu


The materials appearing on Ailet's website could include technical, typographical, or photographic errors. Ailet does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Ailet may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Ailet does not make any commitment to update the materials.


6. Bağlantılar


Ailet, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Ailet tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.


7. Değişiklikler


Ailet, web sitesi için bu hizmet şartlarını herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet koşullarının o zamanki güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.8. Geçerli Kanun


Bu hüküm ve koşullar, Avrupa yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır ve siz, geri alınamaz bir şekilde, o Devlet veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olursunuz.